субота, 25 березня 2017 р.

Поневолювачі душ

Віддавна Україна являє собою об'єкт особливих зацікавлень з боку близьких і далеких "доброзичливців". Вигідне геополітичне розташування, багаті природні ресурси, глибокі культурні традиції, потужна наукова база і великий потенціал України спонукають їх споглядати на нашу Батьківщину з острахом і недовірою, змушуючи застосовувати проти нас різноманітні методи "нейтралізації".
   Тож мета й умови диктують засоби! Для здійснення своїх лукавих замірів у цьому випадку найефективнішим засобом є зміна світоглядних орієнтирів і системи цінностей "об'єкта експансії", тобто українського народу, зміна його генетичного коду, говорячи простою мовою – "зомбування". Це сьогодні намагаються зробити не лише за допомогою політичних засобів, пропаганди, економічного тиску та псевдокультурної експансії, але й впливаючи на підсвідомість людей парапсихологічними засобами та через діяльність різноманітних антидуховних, антитрадиційних, псевдорелігійних транснаціональних сект, що мають широко розгалужену структуру і багатоканальну мережу втілення своїх задумів руйнівного впливу на суспільство. І даремно дехто недооцінюює ролі релігії, ролі "віри" у вузькому розумінні поняття в процесі побудови нашої держави, адже є потужні сили, які цю роль добре розуміють.
   Якими ж методами вони здійснюють свою розкладницьку роботу? – В першу чергу через канали діяльности на наших теренах закордонних "релігійних" провідників, які, належачи насамперед до протестантських церков, приїжджають до нашої країни з багатотисячолітньою історією та традицією і поводять себе так, ніби вони навертають австралійських бушменів-абориґенів. Заодно вони винюхують «де, що, як лежить і який зиск з цього можна отримати». Вони заполонюють телеекрани та радіоетер, мільйони примірників, сотні тонн підривної літератури розповсюджуються серед населення, влаштовуються збори, концерти та інші "забамбулюючі" збіговиська та акції. І це на фоні розколів у традиційних Українських Церквах та руйнування наших пам'яток історії та культури. Ці ворожі агенти закладають тут свої осередки, спрямовуючи отруйне вістря пропаганди насамперед на молодь. На відміну від нинішніх можновладців, вони чудово розуміють значення молоді для майбутнього нації і держави.
   Чужонаціональна релігія розкладає дух і тіло народу, розбиває єдиний національний організм на тисячі релігійних угруповань. Через канали езотеричних закордонних конфесій нетрадиційних для нас напрямів діють крішнаїти, бахаїти, сатаністи, муністи, шрічінмоївці, рух трансцендентної медитації, керівник котрого Махаріші Махеш Йоґа заявив про необхідність створення власної транснаціональної космополітичної політичної партії, зобов'язаної прийти до влади в усьому світі, "Біле братство", "Аум Сінрікьо" та їм подібні. Великої шкоди завдають численні загони як закордонних, так і своїх домашніх профанічних самозванців (так звані "цілителі", "екстрасенси", "маги", "чаклуни", "ворожки", "астрологи"), котрі мають "попит" серед тих, хто розчарувався в інших способах вирішити свої проблеми. В Україні сьогодні паразитують різні лжепророки і псевдорелігії, під маркою ліків підсовуючи смертельну отруту. І це закономірно, адже нинішні владоможці мало турбуються про українську духовність, про українську культуру, історію, традиції, а, як відомо "святе місце порожнім не буває"...
   Переважна більшість вищеперелічених груп перебуває під контролем та опікою потужних фінансових структур, окультних лож, а то й спецслужб, що підтверджується надзвичайно дорогими виданнями й активно масовою рекламою. Ці сили завдають великої шкоди психіці людей, руйнуються сім'ї, руйнується суспільство. Приваблюючи духовно заблукалих, нестійких людей незвичайними зовнішніми атрибутами, обіцянками, різноманітними містичними обрядами і символами, проголошуючи "близький кінець світу" і "єдиноправильність" свого вчення, вони вимагають від своїх жертв повного підпорядкування, покори і через проникнення у підсвідомість маніпулюють волею, досягаючи своєї підлої мети, збільшуючи кількість неврівноважених, психічно хворих, маніяків, самогубців.
   "Порожнеча в головах і душах" заповнюється отрутою. Пасивно спостерігати за цими процесами – злочин. Тільки повернення до своїх джерел, плекання традиційних національних вартостей, їх активна пропаганда і втілення в життя зможуть поставити надійний кордон потугам цих чорних сил. Повернувшись до своїх традицій, до прадідівських коренів, до предківського духу, ми повинні зупинити те брудне шумовиння, котре загрожує Нації вже тепер, а ще більше в майбутньому.
Автор — Віктор Рог

Немає коментарів:

Дописати коментар